אודות


מאז ילדותי חלמתי וביקשתי משיח.

שוגה הייתי בשרעפים וחלומות ומדמיינת,

מה דמות תהא לו?

האם יגיע רכוב על חמור?


כמאמר הכתוב
"גילי מאוד בת - ציון, הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא, עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות" (זכריה פרק ט' פסוק ט').

המהר"ל מפראג מסביר את המושג "רוכב על חמור", במובן שליטה על החומריות.

מתנשא עליו, ורוכב עליו, נבדל מן החומר, ולכן רוכב על חמור.בספרי החסידות מוסבר שהרכיבה על החמור מבטאת את ענוותנותו העצומה של המשיח. מצד אחד מלך (הנה מלכך יבוא לך), ומלכות פירושה רוממות והתנשאות על העם. ועם זאת, יהי המשיח בתכלית הענווה – "עני ורוכב על חמור".

והייתי שואלת את עצמי – מה תוארו? היהיה מלך או בן מלך?

לימים הבנתי כי אכן מלך יהיה מבית דוד אבל גם נביא וגם מורה דרך.

"הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד, ירום מן אברהם, ונישא ממשה וגבה ממלאכי השרת"... (ישעיהו נ"ב י"ג)

אבי האהוב טוביה שניאורסון הרבה לדבר ולספר לי אודות המשיח.

אבי נפטר לפתע פתאום בשנת תשל"ז

ואני... אחכה לו בכל יום שיבוא... שיקיץ את אבי הנרדם.

לפני מספר שנים התוודעתי לעיצובים בעיסת נייר, חומר שהידיים יכולות עם קצת דמיון לברוא,
כֹל צורה שעולה מלפנייך, הכֹל פרי מאווייו של היוצר, ואלה הובילו אותי לעצב דמויות.

וגם דמיות המבקשות - "משיח עכשיו!"

ואז עלה בדעתי שהמשיח הרי הולך בדרכים אלפיים שנים, הוא בוודאי עייף ויגע, ואולי יביא עמו את הפרה האדומה?

זו שצבע שערותיה אדום ומאפרה היו משתמשים לטהר מי שנטמע בטומאת מת.

על פי הרמב"ם אמורות להיות עשר פרות אדומות. בתשע כבר עשו שימוש ואולי המשיח יביא את זו העשירית היישר לבית המקדש השלישי...

ראשונה עשה משה רבנו, ושנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חרבן הבית, והעשירית תבוא עם מלך המשיח, מהרה יגלה.

(משנה תורה לרמב"ם, ספר טהרה, הלכות פרה אדומה).

אז העליתי בעיניי רוחי את קבלת הפנים בא יתקבל... בוודאי תעמודנה נשים ונערות בדרך אל בית המקדש... ואולי יבוא המשיח או מי מטעמו,

להכריז על בואו באמצעים מודרניים וחדשים, למשל על אופנוע...
אולי ירצה לחוש מהרה אלינו, שהרי ירושלים כבר מחכה... ירושלים עיר הקודש שעברו עליה כיבושים ופוגרומים, וחורבן.
ואלי יבקשו עליה גם הרוגי מלכות?

אמנם לגאולה ולביאת המשיח מועד סופי. גם אם הדור יהיה במצב של לא זכו – אך עם זאת יש אפשרות לזרז את הגאולה ולהביאה בכל יום - אחישנה"

ויביא עמו את הסעודה... שור הבר, הלוויתן, ויין המשומר, סעודה שתערך בימות המשיח, בה ישתתפו בני ישראל שיאכלו מבשרם של שור הבר והלוויתן.

ואולי יגיע עם בית המקדש השלישי עשוי ומוכן? שיהיה בנוי מאבנים וברזל... אבנים אב ובן, וברזל שמות האימהות; בלהה, רחל, זלפה, לאה,

ואליו יתלוו הלוויים הנושאים עימם כלי נגינה: נבלים, חלילים, שופרות וצלצלים, והם ישוררו בעבודת הקודש.

ואיך יגיע עם המקדש? "יבוא בענני שמיא".
ואולי... אולי יגיע דרך הים?
או באוויר נושא את מגילת אסתר!

שהרי נאמר: לעתיד לבוא – בימות המשיח – יתבטלו כל המועדים, מלבד חג הפורים ואולי יום הכיפורים שעניינם חיים שלמעלה ממוות (בפורים ניצלו היהודים מגזירת מוות, וביום הכיפורים האדם שב מחטאיו וזוכה להינצל ממוות לחיים) והם שייכים לעולם התחיה ענינו חיים נצחיים.

ומי תחכה לו? אסתר המלכה! רבקה וגם שמשון

וגם משה רבנו : "ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו".

ומרים הנביאה אחות משה לצדו: "ותקח מרים הנביאה אחות משה את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה, בתפים ובמחולות.
ותען להם, מרים:
"שירו ל-ה' כי גאה גאה, סוס ורוכבו רמה בים..."(שמות טו)

חתן וכלה: שמחת חתן וכלה בונה חורבות ירושלים; שמחת הנישואין יש בה ניצוץ משמחת בית המקדש;
בנין ירושלים של מטה מכין בנין ירושלים של מעלה.
מעט אור דוחה הרבה מן החושך
נר מצוה ותורה אור.

logo בניית אתרים